Bài viết về chủ đề "văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất"

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định

Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp theo quy định

Tôi ở 1 thôn trong 1 xã, theo chỉ thị dồn ruộng của thành phố, thôn tôi làm theo nhưng đã trong 1 năm 1 số gia đình chúng tôi chưa nhân được đất vì lý do chính đáng. bây giờ ban dồn ruộng thôn không chia đất cho chúng tôi nữa, chúng tôi đã lên xã và họ có câu trả lời từ từ

Chi tiết >>