Tư vấn: Giải quyết chia di sản thừa kế theo pháp luật
|

Tư vấn: Giải quyết chia di sản thừa kế theo pháp luật

Tôi là cháu đích tôn trong gia đình, ông nội tôi mất đi có để lại một căn nhà nhưng chưa lập di chúc nên chuyển quyền sử dụng căn nhà cho bà nội tôi, nhưng bà tôi đã mất cách đây 7 năm rồi cũng không lập di chúc, bà có 7 người con, ba của tôi là anh cả trong gia đình, từ trước ba của tôi chịu trách nhiệm việc giữ giấy tờ nhà.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí