Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật hôn nhân và gia đình"

VĂN BẢN PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật hôn nhân và gia đình
Nghị quyết 35/2000/NQ10 về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Nghị quyết 35/2000/NQ10 về việc thi hành Luật hôn nhân và gia đình

Trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 tháng 01 năm 1987, mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; nếu có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn

Chi tiết >>