Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật đất đai"

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật đất đai
Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 - quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Chi tiết >>

Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai (02) năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành chính được thực hiện.

Chi tiết >>

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Luật Đất đai số 13/2003/QH11

Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Chi tiết >>