Bài viết về chủ đề "văn bản pháp luật đất đai "

VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản pháp luật đất đai

 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 - quy định về hoạt động quy hoạch đô thị gồm lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

  Chi tiết
 • Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

  Nghị định số 105/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

  • 22/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là hai (02) năm kể từ ngày có hành vi vi phạm hành chính được thực hiện cụ thể Nghị định số 105/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nội dung cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Luật Đất đai số 13/2003/QH11

  Luật Đất đai số 13/2003/QH11.

  • 24/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai...Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định; quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, cụ thể:

  Chi tiết