Bài viết về chủ đề "văn bản luật dân sự "

VĂN BẢN LUẬT DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật dân sự

 • Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

  Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12.

  • 29/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Bộ luật tố tụng dân sự (2011) quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×