Bài viết về chủ đề "văn bản luật dân sự"

VĂN BẢN LUẬT DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về văn bản luật dân sự
Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ Luật Tố tụng Dân sự mới số 65/2011/QH12

Bộ luật tố tụng dân sự (2011) quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Toà án giải quyết các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động

Chi tiết >>