Bài viết về chủ đề "ủy quyền mua nhà "

ỦY QUYỀN MUA NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền mua nhà

 • Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

  Mẫu giấy ủy quyền cá nhân.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung mẫu giấy ủy quyền cá nhân gồm thông tin về các bên liên quan, nội dung ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của các bên, thời hạn ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn