Bài viết về chủ đề "ủy quyền ký trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất"

ỦY QUYỀN KÝ TRONG HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền ký trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Tư vấn về tranh chấp đất đai

Tư vấn về tranh chấp đất đai

Hiện tôi đang có một vấn đề về đất đai như sau: Nhà tôi hiện có một mảnh đất ở do bố tôi làm chủ sở hữu, nhưng đến năm 2014 bố tôi mất và không để lại di chúc. Mẹ tôi đã tự ý bán một phần đất sau nhà. Nhà tôi có ba chị em gái, cả ba chị em thì có chị gái đầu đồng ý bán đất, còn hai người còn lại không đồng ý bán

Chi tiết >>