Bài viết về chủ đề "ủy quyền cho cấp phó "

ỦY QUYỀN CHO CẤP PHÓ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy quyền cho cấp phó

 • Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc

  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc hoặc tổng giám đốc gồm thông tin về doanh nghiệp, chức vụ và quyền hạn của người ủy quyền, nội dung ủy quyền cho cấp phó hoặc người khác, thời gian ủy quyền và các vấn đề khác liên quan như đính kèm trên đây:

  Chi tiết