Bài viết về chủ đề "ủy ban nhân dân cấp xã"

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy ban nhân dân cấp xã
Trưởng thôn có quyền bán đất do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý không?

Trưởng thôn có quyền bán đất do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý không?

Trước cửa nhà cháu có một cái ao do UBND xã quản lý. Nhà cháu bên trong cái ao, 1tháng trước nhà bên ngoài cái ao và nhà cháu có đến Trưởng Thôn để tiến hành mua số đất ao này. 2 bên gia đình có ký kết và thỏa thuận mua xong xuôi (trừ số đất nhà đó đá mua+rãnh thoát nước còn bnhiêu chia đôi)

Chi tiết >>

Có được bồi thường khi miếng đất có được do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp đất sai thẩm quyền không?

Có được bồi thường khi miếng đất có được do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp đất sai thẩm quyền không?

Năm 1997 gia đình tôi có mua một miếng đất 200 m2 do chính quyền UBND xã Đức Hòa - Đức Thọ - Hà Tĩnh bán với giá 15 triệu đồng và có giấy tờ bán đất do UBND xã Đức Hòa cấp đóng dấu, sau đó gia đình tôi đã tiến hành xây dựng nhà ở cho đến nay. Sau khi mua miếng đất này chúng tôi nhiều lần lên UBND xã hỏi về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nhận được nhiều lý do vòng vo chưa có sổ.

Chi tiết >>