Bài viết về chủ đề "ủy ban nhân dân cấp huyện"

ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức nhà nước

Điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức nhà nước

Tháng 3/2008 em được nhận vào hợp đồng ban quản lý các công trình công cộng huyện làm nhân viên văn phòng, ( bằng trung cấp điện tử viển thông). Đến tháng 9 năm 2008 em chuyển hợp đồng dài hạn em được hưởng lương ngạch cán sự mã ngạch 01.004. Đến tháng 10/2011 em tốt nghiệp đại học ngành kinh tế, được đơn vị chuyển ngạch lương tương đương chuyên viên hệ số 2,67. đến tháng 8/2015 em được tuyển đặc cách viên chức sự nghiệp và xếp lương 2,46

Chi tiết >>