Bài viết về chủ đề "ưu đãi"

ƯU ĐÃI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về ưu đãi
Tư vấn về trường hợp xin hỗ trợ về đất để phát triển kinh tế cho thương binh.

Tư vấn về trường hợp xin hỗ trợ về đất để phát triển kinh tế cho thương binh.

Luật sư tư vấn về trường hợp xin hỗ trợ về đất để phát triển kinh tế cho thương binh loại A, thương tật 61%. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty con có trụ sở tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thì có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Chi tiết >>

Hai pháp nhân cùng sử dụng máy móc, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Hai pháp nhân cùng sử dụng máy móc, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào?

Luật sư tư vấn trường hợp hai công ty là hai pháp nhân độc lập, cùng kinh doanh một ngành nghề và sử dụng chung máy móc, lao động. Vậy ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của hai bên như thế nào?

Chi tiết >>

Chế độ ưu đãi với thân nhân người có công với cách mạng

Chế độ ưu đãi với thân nhân người có công với cách mạng

Luật sư tư vấn về chế độ ưu đãi với thân nhân người có công với cách mạng

Chi tiết >>

Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Phụ cấp ưu đãi đối với nhân viên y tế trường học

Tôi là nhân viên y tế của một trường tiểu học, nơi tôi công tác là thuộc thôn đặc biệt khó khăn. Tôi được hưởng phụ cấp thu hút là 70 % vậy tôi có được hưởng ưu đãi ngành 70% không.Hay phải cả xã đấy thuộc xã đặc biệt khó khăn cháu mới được ạ.

Chi tiết >>

Chế độ ưu đãi đối với con thương binh học liên thông đại học

Chế độ ưu đãi đối với con thương binh học liên thông đại học

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Tôi có bạn sinh năm 1982 là con thương binh hạng 4/4 (23%), theo học trường trung cấp kế toán năm 2001 – 2003, lúc này chưa có quy định việc ưu đãi học phí đối với con thương binh hạng 4/4.

Chi tiết >>