Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển
LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội... Do đó, việc tuyền dụng viên chức vào làm việc cho cơ quan nhà nước là một vấn đề quan trọng được chú trọng quan tâm.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169