Bài viết về chủ đề "tuyển dụng không qua thi tuyển "

TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuyển dụng không qua thi tuyển

 • Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

  Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển.

  • 19/08/2020
  • Minh Anh

  Đội ngũ cán bộ, công chức có vị trí quan trọng trong tổ chức, hoạt động của các cơ quan hành chính, có vai trò quyết định đến sự phát triển của đất nước, là người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng và thực thi luật pháp, quản lý mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội... Do đó, việc tuyền dụng viên chức vào làm việc cho cơ quan nhà nước là một vấn đề quan trọng được chú trọng quan tâm.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×