Bài viết về chủ đề "tuyển dụng không qua thi tuyển"

TUYỂN DỤNG KHÔNG QUA THI TUYỂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tuyển dụng không qua thi tuyển
Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Quy định về việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển

Hỏi: Tôi ra trường và đi làm doanh nghiệp từ tháng 5/2006 có đóng bảo hiểm. Nay tôi xin vào làm công chức nhà nước. Tôi có kinh nghiệm và đóng bảo hiểm 9 năm. Vậy tôi có thể chuyển, tuyển thẳng vào làm công chức không hay vẫn thi tuyển công chức như bình thường, mong luật sư tư vấn, tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>