Không đủ tuổi tái cử có được nghỉ hưu trước tuổi không?
|

Không đủ tuổi tái cử có được nghỉ hưu trước tuổi không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin hỏi: Tôi sinh tháng 3/1962 hiện tôi đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. như vậy tôi có thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 26/2015/NĐ-CP không, nếu không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ nữa thì tôi có bị trừ tỷ lệ lương hưu khi chưa đủ tuổi không(nếu tôi nghỉ hưu theo nghị định 26)

Chi tiết
Tư vấn miễn phí