Bài viết về chủ đề "tư vấn về khởi kiện đòi tiền"

TƯ VẤN VỀ KHỞI KIỆN ĐÒI TIỀN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn về khởi kiện đòi tiền
Xin tư vấn khởi kiện đòi tài sản của công ty

Xin tư vấn khởi kiện đòi tài sản của công ty

Công ty tôi có giao việc cho một nhân viên đi giao hàng và thu tiền, trong quá trình thu tiền, nhân viên giao hàng chiếm đoạt số tiền hơn 400 triệu đồng và về báo với công ty là các khoản đó khách hàng còn nợ chưa thu được. Sau khi công ty xác minh thì nhân viên đó xác nhận đã dùng số tiền đó sử dụng vào mục đích cá nhân Công ty đã lập biên bản có chữ ký của bộ phận kế toán ,người làm chứng và của bản thân nhân viên đó xác nhận số tiền thiếu công ty. Như vậy Công ty chúng tôi nhờ các cơ quan nà

Chi tiết >>