Bài viết về chủ đề "tư vấn thành lập công ty "

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn thành lập công ty

 • Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Giang

  Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Giang.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Xây dựng Kim Giang thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0101371360 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty Cổ phần Truyền thông KTL

  Công ty Cổ phần Truyền thông KTL.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Truyền thông KTL thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • CTCP Đầu tư XD và Phát triển CN Môi trường Việt Nam

  CTCP Đầu tư XD và Phát triển CN Môi trường Việt Nam.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Công nghệ Môi trường Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Xuân Sơn

  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Xuân Sơn.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Xuân Sơn thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty TNHH Nhựa – Điện Đức Thụ

  Công ty TNHH Nhựa – Điện Đức Thụ.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH Nhựa – Điện Đức Thụ thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0302000595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam

  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam.

  • 31/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Bắc Đô

  Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Bắc Đô.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Đầu tư Bệnh viện Bắc Đô thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • CTCP Phát triển TM và Thiết kế XD Gia Hưng A & T

  CTCP Phát triển TM và Thiết kế XD Gia Hưng A & T.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Phát triển Thương mại và Thiết kế Xây dựng Gia Hưng A & T thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Lương Thảo

  Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Lương Thảo.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Lương Thảo thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 • Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng Hùng Hạnh

  Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng Hùng Hạnh.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty Cổ phần Cơ giới Xây dựng Hùng Hạnh thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1903000059 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

  Chi tiết
 • Công ty TNHH Văn hóa và Thương Mại Nguyễn Đức

  Công ty TNHH Văn hóa và Thương Mại Nguyễn Đức.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty TNHH Văn hóa và Thương Mại Nguyễn Đức thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1904000070 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp.

  Chi tiết
 • Công ty cổ phần Công nghệ THD Việt Nam

  Công ty cổ phần Công nghệ THD Việt Nam.

  • 30/05/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Công ty cổ phần Công nghệ THD Việt Nam thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0105405xxx do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×