Bài viết về chủ đề "tư vấn sở hữu trí tuệ"

TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn sở hữu trí tuệ
Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Luật Minh Gia tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu bao gồm nội dung về xây dựng nhãn hiệu, các điều kiện đăng ký nhãn hiệu, khả năng sử dụng, tra cứu nhãn hiệu, đại diện tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu và tư vấn các vấn đề khác liên quan cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

Đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu được hướng dẫn cụ thể về tờ khai đăng ký nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, quy định về phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>