Bài viết về chủ đề "tư vấn pháp luật dân sự"

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tư vấn pháp luật dân sự
Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự

Chào văn phòng luật sư Minh Gia, nhờ văn phòng tư vấn giúp trường hợp Bồi thường thiệt hại trong pháp luật dân sự được giải quyết dựa trên những nguyên tắc nào? quy định pháp luật liên quan đến bồi thường thiệt hại thế nào? nhờ luật sư giải đáp thắc mắc, xin cảm ơn ạ.

Chi tiết >>

Tư vấn pháp luật dân sự

Tư vấn pháp luật dân sự

Luật sư Công ty Luật Minh Gia tư vấn quy định pháp luật chung thuộc lĩnh vực dân sự, cụ thể như: Các giao dịch dân sự, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, thừa kế và các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn pháp luật thừa kế

Tư vấn pháp luật thừa kế

Công ty Luật Minh Gia tư vấn pháp luật về thừa kế và các vấn đề liên quan như: Quy định pháp luật chung về thừa kế, quy định về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, di sản thừa kế... Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực dân sự

Dịch vụ luật sư trong lĩnh vực dân sự

Công ty Luật Minh Gia cung cấp dịch vụ luật sư trong lĩnh vực dân sự bao gồm: Tư vấn pháp luật dân sự, cử luật sư tham gia tố tụng vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc người đại diện theo ủy quyền.

Chi tiết >>