Bài viết về chủ đề "Tư vấn chế độ thai sản"

TƯ VẤN CHẾ ĐỘ THAI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tư vấn chế độ thai sản
Chỉ có cha tham gia BHXH thì vợ có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con?

Chỉ có cha tham gia BHXH thì vợ có được hưởng chế độ thai sản khi sinh con?

Luật sư tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản, trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì người vợ có được hưởng thai sản không? Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn, giải đáp thắc mắc về chế độ Bảo hiểm xã hội

Luật sư tư vấn, giải đáp thắc mắc về chế độ Bảo hiểm xã hội

Để được tư vấn, Giải đáp vướng mắc pháp luật liên quan đến chế độ Bảo hiểm xã hội bao gồm Bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, các chế độ bảo hiểm y tế, chế độ thai sản, hưu trí, tử tuấn, pháp luật về lao động, tiền lương, trợ cấp...và hướng dẫn các thủ tục hành chính về bảo hiểm, quý khách hàng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn BHXH trực tuyến của chúng tôi.

Chi tiết >>

Tư vấn về chế độ tử tuất

Tư vấn về chế độ tử tuất

Luật sư tư về vấn đề điều kiện được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và một lần cùng với mức hưởng trợ cấp tuất và đối tượng được hưởng trợ cấp tuất như thế nào, câu hỏi và trả lời như sau: Tôi có 1 vấn đề là tiền về chế độ bảo hiểm xã hội tử tuất của bố tôi, vì sau khi mất mới đươc nhận, hiện vẫn đang chờ được xét theo chế độ bảo hiểm xã hội. Vậy số tiền ấy theo pháp luật ai được hưởng? Chỉ mẹ tôi được hưởng hay chia đều 3 mẹ con? Xin cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169