Bài viết về chủ đề "trưởng phòng nhân sự "

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng phòng nhân sự

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng nhân sự gồm thông tin về công ty chủ quản, yêu cầu và tình hình bổ phận nhân sự, nội dung và lý do bổ nhiệm trưởng phòng, quyền và nghĩa vụ, các nội dung khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×