Bài viết về chủ đề "trưởng phòng kinh doanh"

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng phòng kinh doanh
Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

Nội dung mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh gồm thông tin về công ty, thông tin về bộ phận kinh doanh, nội dung và lý do bổ nhiệm, quyền và nghĩa vụ của trưởng phòng kinh doanh, thời gian và hiệu lực thi hành như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/cổ phần bao gồm thông tin về doanh nghiệp làm việc, thông tin về người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng bao gồm nội dung thông tin về đơn vị công tác, người được bổ nhiệm chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn của người được bổ nhiệm, thời gian và hiệu lực thi hành và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>