Bài viết về chủ đề "trưởng phòng kinh doanh "

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trưởng phòng kinh doanh

 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh.

  • 10/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong bất cứ hoạt động nào cũng cần đến một người lãnh đạo, quản lí và chịu trách nhiệm cũng như chỉ huy hiệu quả công việc. Một người lãnh đạo, quản lí giỏi sẽ là động lực mang đến cho công ty kết quả tốt. Vì vậy, đối với các chức danh lãnh đạo, quản lí như trường phòng cần được xem xét kỹ, thực hiện các thủ tục theo quy định để được bổ nhiệm. Vậy, pháp luật quy định như thế nào về việc bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/Công ty cổ phần.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty TNHH/cổ phần bao gồm thông tin về doanh nghiệp làm việc, thông tin về người được bổ nhiệm, nội dung bổ nhiệm, thời gian thi hành và các vấn đề khác liên quan. Cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

  Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng.

  • 24/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chứa đựng những nội dung cơ bản là gì? Quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề này như thế nào? Bạn có thể tham khảo mẫu quyết định của Công ty Luật Minh Gia như sau:

  Chi tiết