Bài viết về chủ đề "trường giáo dưỡn"

TRƯỜNG GIÁO DƯỠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trường giáo dưỡn
Nghị định 91/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nghị định 91/2011/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em

Nghị định 91/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em và các vấn đề khác liên quan, nội dung Nghị định như sau:

Chi tiết >>