Bài viết về chủ đề "trước khi sinh"

TRƯỚC KHI SINH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trước khi sinh
Tư vấn về hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH không đủ sáu tháng trước khi sinh

Tư vấn về hưởng chế độ thai sản khi đóng BHXH không đủ sáu tháng trước khi sinh

Cháu đóng bảo hiểm từ tháng 2/2001, dự kiến sinh của cháu là 1/8/2015. Nhưng cháu không đi làm tháng 7 nên mới đóng BHXH được 5 tháng. Vạy cháu có được hưởng chế độ thai sản không?

Chi tiết >>