Bài viết về chủ đề "trục lợi bảo hiểm xã hội"

TRỤC LỢI BẢO HIỂM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trục lợi bảo hiểm xã hội
Trục lợi bảo hiểm xã hội

Trục lợi bảo hiểm xã hội

Tôi tham gia BH tại công ty A từ T12/2010 đến T06/2011 thì nghỉ thai sản ( Đủ 6 tháng để hưởng chế độ). Hết chế độ thai sản tôi có đi làm lại nhưng công việc không thích hợp nên xin nghỉ và chốt sổ BH hết T11/2011. Sau đó tới T01/2013 tôi tham gia lại BH tại công ty B và tới T09/2013 lại nghỉ thai sản lần nữa( Vừa đủ 06 tháng để hưởng chế độ).

Chi tiết >>