Bài viết về chủ đề "trồng trọt trên đất doanh nghiệp"

TRỒNG TRỌT TRÊN ĐẤT DOANH NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trồng trọt trên đất doanh nghiệp
Lấn chiếm đất Khu công nghiệp trồng trọt hoa màu

Lấn chiếm đất Khu công nghiệp trồng trọt hoa màu

Tôi có vấn sau thắc mắc xin được giải đáp: Khu công nghiệp chỗ tôi đã được Nhà nước bàn giao đất để triển khai Khu công nghiệp. Công ty đã bồi thường cho người dân và cũng đã ký biên bản bàn giao mặt bằng với các hộ dân.

Chi tiết >>