Bài viết về chủ đề "trong thời hạn 3 tháng"

TRONG THỜI HẠN 3 THÁNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trong thời hạn 3 tháng
Chấm dứt hợp đồng lao động 7 tháng mới đăng ký thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Chấm dứt hợp đồng lao động 7 tháng mới đăng ký thất nghiệp có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Tôi công tác tại công ty cổ phần XD 123 - BĐ X. Do công ty chuyển đổi cổ phần làm ăn đi xuống không có việc làm và cả nợ lương và lương thấp. Tôi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty được 7 tháng mà chưa xin được việc trong khi công ty cũ chưa đóng bảo hiểm đến thời điểm chấm dứt hợp đồng nên tôi chưa rút được bảo hiểm. Xin hỏi tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Cảm ơn!

Chi tiết >>