Bài viết về chủ đề "trợ cấp xã hội cho người già"

TRỢ CẤP XÃ HỘI CHO NGƯỜI GIÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp xã hội cho người già
Chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho người thân!

Chế độ trợ cấp tuất hằng tháng cho người thân!

Cho tôi hỏi tư vấn về điều kiện hưởng chế độ trợ cấp tuất cho người thân như sau: Tên tôi là: Đ. Chồng tôi mất năm 2010. tham gia kháng chiến chống Mỹ là 6 năm 2 tháng tại chiến trường miền nam phục viên về công tác tại địa phương.

Chi tiết >>