Bài viết về chủ đề "trợ cấp thất nhiệp"

TRỢ CẤP THẤT NHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp thất nhiệp
Có được tự ý thuyên chuyển công tác người lao động không?

Có được tự ý thuyên chuyển công tác người lao động không?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Xin chào cty Luật Minh Gia. Tôi có môt việc xin nhờ cty tư vấn giúp về thuyên chuyển công tác như sau: Ngày 28/10/2013, tôi vào làm kế toán tổng hợp cho 1 cty TNHH và hợp đồng lao động được ký từ 28/10/2013 đến 27/10/2014, sau đó tái ký 1 năm từ 28/10/2014 đến 27/10/2015.

Chi tiết >>