Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật
|

Tư vấn về chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật

Tôi kết thúc hợp đồng làm việc với công ty A vào ngày 07/11/2015. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp là 3 năm. Ngày 04/01/2016 tôi thử việc 2 tháng tại công ty B. Vậy xin phép được hỏi 1. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp hay không? 2. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 lần hay không? 3. Nếu như không được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian thử việc, vậy thì sau 2 tháng nếu tôi không được ký hợp đồng chính thức với công ty B thì tôi sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp phả

Chi tiết
Tư vấn về việc nhận Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc
|

Tư vấn về việc nhận Trợ cấp thất nghiệp khi nghỉ việc

Em nghỉ thai sản từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014, đến tháng 1 năm 2015 thì em làm đơn xin nghỉ việc từ ngày 02/01/2015 nhưng đến ngày 04/5/2015 công ty mới trả sổ BHXH cho em và như vậy là em đã hết thời hạn được nhận Trợ cấp thất nghiệp. Vậy công ty có phải chịu trách nhiệm gì không ? Nhờ luật sư tư vấn giúp em để em có thể nhận được TCTN. Xin cảm ơn luật sư !

Chi tiết
Hotline: 1900 6169