Bài viết về chủ đề "trợ cấp sau khi xuất ngũ"

TRỢ CẤP SAU KHI XUẤT NGŨ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trợ cấp sau khi xuất ngũ
Hỏi về chế độ trợ cấp sau khi xuất ngũ

Hỏi về chế độ trợ cấp sau khi xuất ngũ

Tên tôi là Nguyễn V T sinh năm 1962. Tôi thoát ly đi học trường Công nghệ kỹ thuật xây dựng năm 1979 đến năm 1981 ra trường và công tác tại công ty xây dựng. Cho đến năm 1985 theo yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước tôi tham gia nhập ngũ đóng quân tại lữ đoàn X.

Chi tiết >>