Bài viết về chủ đề "Trợ cấp công vụ"

TRỢ CẤP CÔNG VỤ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Trợ cấp công vụ
Tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tư vấn về cách tính trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động

Tôi xin hỏi về cách tính trả tiền trợ cấp thôi việc. Xin luật sư cho biết là có phải là lấy tổng lương hiện mình đang hưởng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động là 1/2 tháng lương trong 6 tháng liền kề không? Ngoài ra có bị trừ các khoản tiền nào khác không? Tiền phụ cấp công vụ có bị trừ không?

Chi tiết >>