Chế độ chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?
|

Chế độ chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Trợ cấp thôi việc là loại trợ cấp cấp thông thường mà NSDLĐ phải trả khi chấm dứt HĐLĐ với NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên cho thời gian làm việc mà NSDLĐ và NLĐ không phải tham gia hoặc không đủ điều kiện tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật VN. Vậy chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Khi công ty thực hiện cổ phần hóa thì người lao động có được nghỉ theo chế độ dôi dư hay không?
|

Khi công ty thực hiện cổ phần hóa thì người lao động có được nghỉ theo chế độ dôi dư hay không?

Quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động được thiết lập thông qua hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động là căn cứ để giải quyết tranh chấp lao động là văn bản thỏa thuận những nội dung về quyền và nghĩa vụ của hai bên trong hợp đồng lao động. Vậy trách nhiệm của doanh nghiệp khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với người lao động vì lý do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động như thế nào?

Chi tiết
Công ty ngừng hoạt động kinh doanh cần phải thông báo cho người lao động không?
|

Công ty ngừng hoạt động kinh doanh cần phải thông báo cho người lao động không?

Hàng năm, bên cạnh hàng nghìn công ty lớn nhỏ được thành lập thì kèm với đó tỷ lệ các doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh hay giải thể cũng chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Vậy công ty ngừng hoạt động phải tiến hành những thủ tục gì? Trường hợp công ty ngừng hoạt động thì việc thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động như thế nào và các vấn đề pháp lý có liên quan?

Chi tiết
Nghỉ ốm dài hạn được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?
|

Nghỉ ốm dài hạn được hưởng bảo hiểm xã hội như thế nào?

Chế độ ốm đau là một trong những chế độ bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng trong quá trình tham gia quan hệ lao động mà bị ốm đau, tai nạn vfa có sự xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh. Vậy, pháp luật quy định các điều kiện nào hưởng chế độ ốm đau? Mức hưởng của người lao động đối với chế độ ốm đau được tính như thế nào? Ốm đau dài ngày thì được giải quyết như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Gọi ngay