Hỏi về quy trình xử lý kỷ luật thôi việc như thế nào?
|

Hỏi về quy trình xử lý kỷ luật thôi việc như thế nào?

Xử lý kỷ luật người lao động là vấn đề quan tâm hàng đầu của người sử dụng lao động khi nhân viên tự vi phạm quy định về lao động. Khi gặp phải trường hợp này đa phần các doanh nghiệp mất phương hướng không biết nên áp dụng hình thức xử lý như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp của mình.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí