Bài viết về chủ đề "trình báo lừa đảo "

TRÌNH BÁO LỪA ĐẢO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trình báo lừa đảo

 • Mẫu đơn trình báo vi phạm

  Mẫu đơn trình báo vi phạm.

  • 26/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung Mẫu đơn trình báo vi phạm gồm thông tin về người trình báo, thôn tin cơ quan nhận đơn và giải quyết, nội dung vi phạm và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn