Bài viết về chủ đề "trao đổi nhà "

TRAO ĐỔI NHÀ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trao đổi nhà

 • Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản

  Quy định về Hợp đồng trao đổi tài sản.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng trao đổi tài sản được quy định cụ thể về về nội dung, đối tượng hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, hiệu lực của hợp đồng trao đổi tài sản và các vấn đề khác liên quan, nội dung như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản

  Mẫu hợp đồng trao đổi tài sản.

  • 12/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hợp đồng trao đổi tài sản được thể hiện bằng văn bản bao gồm thông tin về tài sản trao đổi, các bên trong hợp đồng, quy định về chênh lệch giá và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×