Bài viết về chủ đề "tranh chấp quyền sử dụng"

TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tranh chấp quyền sử dụng
Tranh chấp diện tích thuộc không gian trung của hàng xóm giải quyết như thế nào?

Tranh chấp diện tích thuộc không gian trung của hàng xóm giải quyết như thế nào?

Câu hỏi tư vấn: Kính gửi công ty luật Minh Gia cho tôi hỏi việc như sau: Tôi hiện sống trong khu thanh nhàn và là nơi đất thuộc diện giải toả! Cách đây 20 năm khi tất cả xóm không có nước sinh hoạt nên cả xóm mới làm một cái giếng và xây cái bể sát vào cửa nhà tôi và nhà bên cạnh? Nhà bên cạnh để máy bơm! Còn nhà tôi thì mắc công tơ điện

Chi tiết >>