Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có thay đổi được không?
|

Thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có thay đổi được không?

Khái niệm về thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam là sự dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Quan hệ pháp luật thừa kế có thể phát sinh nhiều tranh chấp nếu các bên không nhận định đúng về quyền và nghĩa vụ của mình.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169