Bài viết về chủ đề "tran chấp"

TRAN CHẤP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tran chấp
Tranh chấp về quyền sử dụng đất

Tranh chấp về quyền sử dụng đất

Gia đình chúng tôi có khai phá thửa đất để canh tác lúa diện tích 2ha từ trước năm 1995 đến nay, suốt qua trình canh tác tôi luôn chấp hành đúng pháp luật nhưng tôi chưa đăng kí quyền sử dụng đất.

Chi tiết >>