Bài viết về chủ đề "trách nhiệm pháp lý"

TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm pháp lý
Tư vấn trường hợp cầm cố tài sản

Tư vấn trường hợp cầm cố tài sản

Hiện nay em đang bị vướng mắc về vấn đề như sau em kính mong Luật sư tư vấn giúp cho em nên phải làm thế nào.

Chi tiết >>

Nhân viên cũ làm sai, nhân viên mới có phải chịu trách nhiệm không?

Nhân viên cũ làm sai, nhân viên mới có phải chịu trách nhiệm không?

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi vừa được nhận vào làm việc cho công ty nước ngoài (Nhật Bản) với chức vụ kế toán trưởng, công ty hoạt động đã được 10 năm, công ty thuộc dạng chế xuất 100%. Những người làm việc trước đây có buôn bán hàng trong nước, rồi nhờ một vài công ty bán văn phòng phẩm xuất hóa đơn.

Chi tiết >>

Trách nhiệm pháp lý khi đứng tên thành lập công ty giúp người khác

Trách nhiệm pháp lý khi đứng tên thành lập công ty giúp người khác

Gần đây bố tôi được người ta cho đứng tên một công ty sản xuất bim bim của trung quốc tại địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. tôi muốn hỏi là nếu đứng tên như thế thì bố tôi sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào về công ty này và nếu công ty kinh doanh mà xảy ra vấn đề thì bố tôi có phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không?

Chi tiết >>

Di sản di tặng theo quy định pháp luật

Di sản di tặng theo quy định pháp luật

Di tặng được hiểu như thế nào? Tại Điều 671 Bộ Luật dân sự có quy định về di tặng như sau: “1.Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. 2.Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này”.

Chi tiết >>