Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?
|

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Tư vấn trường hợp nhân viên bán hàng tại showroom trong trung tâm trực thuộc của công ty A, có ký quỹ là 2 triệu đồng ( trong đó 500000đ là tiền đào tạo nhân viên) còn lại là 1.500.000 đ sẽ trả lại khi làm được 6 tháng tại công ty. ghỉ từ ngày 11/3/2018 nhưng đến nay là 18/4/2018 công ty vẫn chưa trả 10 ngày lương tháng 3, tiền ký quỹ và đặc biệt là 10% tiền thưởng. Doanh nghiệp đó làm vậy là đúng hay sai?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí