Bài viết về chủ đề "trách nhiệm của cơ quan thuế"

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm của cơ quan thuế
Trách nhiệm của cơ quan thu thuế

Trách nhiệm của cơ quan thu thuế

Cửa hàng của em kinh doanh điện thoại di động và đăng ký GPKD tên em từ 2008 và đã đóng các thuế hoàn thành đến nay nhưng tên người đóng thuế là vợ em .Và nhiều lần em yêu cầu đội thuế cấp chứng nhận thì không được .Trường hợp này phải làm sao.

Chi tiết >>