Bài viết về chủ đề "trách nhiệm bên nhận gửi giữ"

TRÁCH NHIỆM BÊN NHẬN GỬI GIỮ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm bên nhận gửi giữ
Bị mất xe khi để ở trường thì bảo vệ có phải chịu trách nhiệm bồi thường không?

Bị mất xe khi để ở trường thì bảo vệ có phải chịu trách nhiệm bồi thường không?

Chào luật sư, luật sư cho em hỏi, em là giáo viên tiểu học trong lúc dạy để xe ở nhà xe của trường và bị mất, vậy xin hỏi luật sư bảo vệ trường có phải chịu trách nhiệm không?

Chi tiết >>