Bài viết về chủ đề "tổng giám đốc "

TỔNG GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổng giám đốc

 • Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

  Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?.

  • 14/06/2020
  • Lò Thị Loan

  Trong một doanh nghiệp thì chúng ta thường nghe đến chức danh giám đốc, tổng giám đốc. Vậy ai đủ điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc. Trường hợp một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty hay không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy liên hệ với chúng tôi

  Chi tiết
 • Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

  Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên.

  • 13/01/2017
  • Luật sư Trần Khánh Thương

  Câu hỏi đề nghị tư vấn:Theo câu trả lời trên của tư vấn Pháp Luật thì Giám đốc Cty TNHH 2 thành viên ( Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ) thì không tự ký HĐLĐ với chính mình. Nhưng câu trả lời khi đóng BHXH lại ghi được ký HĐLĐ là như thế nào?

  Chi tiết
 • Một người làm giám đốc/tổng giám đốc nhiều công ty được không?

  Một người làm giám đốc/tổng giám đốc nhiều công ty được không?.

  • 14/07/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Pháp luật doanh nghiệp quy định tiêu chuẩn và điều kiện làm giám đốc, tổng giám đốc là gì? Một người có thể làm giám đốc, tổng giám đốc nhiều công ty hay không? Để tìm hiểu chi tiết về vấn đề này, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn như sau:

  Chi tiết
 • Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

  Chi tiết
 • Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế

  Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định cụ thể về nghĩa vụ và hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty

  Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty.

  • 05/10/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Chủ sở hữu công ty là gì? Quyền của chủ sở hữu công ty được quy định như thế nào? Luật Minh Gia giải đáp thắc mắc liên quan đến quyền của chủ sở hữu công ty qua nội dung tư vấn sau đây:

  Chi tiết
 • Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

  Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc.

  • 26/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc bao gồm tiêu chuẩn và điều kiện, quyền và nghĩa vụ, thù lao, lương… của giám đốc/tổng giám đốc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

  Quy định về người đại diện theo uỷ quyền.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn, thời hạn ủy quyền … đối với người đại diện theo ủy quyền, cụ thể như sau:

  Chi tiết

    Hotline: 1900.6169