Bài viết về chủ đề "tổng giám đốc"

TỔNG GIÁM ĐỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổng giám đốc
Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty không?

Luật sư tư vấn về trường hợp một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty hay không, căn cứ pháp lý và các vấn đề pháp lý khác có liên quan.

Chi tiết >>

Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Bổ nhiệm giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Câu hỏi đề nghị tư vấn:Theo câu trả lời trên của tư vấn Pháp Luật thì Giám đốc Cty TNHH 2 thành viên ( Giám đốc là người đại diện theo pháp luật ) thì không tự ký HĐLĐ với chính mình. Nhưng câu trả lời khi đóng BHXH lại ghi được ký HĐLĐ là như thế nào?

Chi tiết >>

Một người làm giám đốc/tổng giám đốc nhiều công ty được không?

Một người làm giám đốc/tổng giám đốc nhiều công ty được không?

Hiện nay, Luật Doanh nghiệp 2014 đã bỏ điều luật quy định về điều kiện làm giám đốc công ty cổ phần tại Khoản 2 Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2005 như sau : “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.”,

Chi tiết >>

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Mẫu Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung thông báo như sau:

Chi tiết >>

Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế

Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế

Quy định cụ thể về nghĩa vụ và hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty

Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty

Quy định cụ thể về quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức và cá nhân bao gồm các nội dụng về quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ, tăng vốn điều lệ về tổ chức lại doanh nghiệp…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc bao gồm tiêu chuẩn và điều kiện, quyền và nghĩa vụ, thù lao, lương… của giám đốc/tổng giám đốc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần như sau:

Chi tiết >>

Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

Quy định điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn, thời hạn ủy quyền … đối với người đại diện theo ủy quyền, cụ thể như sau:

Chi tiết >>