Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự
|

Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự

Không tố giác tội phạm là hành vi không báo cho cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi biết, phát hiện về việc thực hiện hành vi phạm tội của người khác. Vậy, pháp luật hình sự quy định về tội không tố giác tội phạm như thế nào? Nếu người thân không tố giác tội phạm đối với hành vi của người phạm tội thì bị xử lý như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí