Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng
|

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 106 Bộ luật hình sự. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác này được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:

Chi tiết
Tội sản xuất trái phép chất ma túy
|

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi làm ra chất ma túy bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chi tiết
Tư vấn về tội phản bội tổ quốc
|

Tư vấn về tội phản bội tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 78 Bộ luật hình sự, là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ Quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Việt Nam. Do tính chất nghiêm trọng của tội danh này nên Luật Minh Gia sẽ đi vào phân tích cụ thể dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ
|

Tư vấn về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định cụ thể tại Điều 81 Bộ luật hình sự cụ thể là: người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt như sau:

Chi tiết
Tư vấn về tội gián điệp
|

Tư vấn về tội gián điệp

Vậy tội gián điệp được hiểu như thế nào? Các dấu hiệu pháp lý để nhận biết về tội gián điệp cũng như các hình phạt là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể các vấn đề này dưới đây.

Chi tiết
Tư vấn về tội bạo loạn
|

Tư vấn về tội bạo loạn

Tội bạo loạn là gì? Đó là hành vi hoạt động vũ trang hay bạo lực có tổ chức nhằm chống lại chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Và được quy định cụ thể tại Điều 82 Bộ luật hình sự.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí