Bài viết về chủ đề "tội hoạt động phỉ"

TỘI HOẠT ĐỘNG PHỈ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội hoạt động phỉ
Tội đua xe trái phép

Tội đua xe trái phép

Đây là hành vi của hai hay nhiều người điều khiển xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ chạy trên đường bộ do người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự thực hiện một cách có lỗi gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Chi tiết >>

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ

Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ.

Chi tiết >>

Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ là có một trong các hành vi được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự làm cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Tư vấn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Chi tiết >>

Tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền về đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính

Tội không chấp hành quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền về đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính

Đây là hành vi của người đã có quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, quản chế hành chính mặc dù đã bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế cần thiết nhưng vẫn cố tình không chấp hành.

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Tôi vi phạm quy chế về khu vực biên giới là hành vi vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 273 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi làm ra chất ma túy bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chi tiết >>

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 106 Bộ luật hình sự. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác này được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:

Chi tiết >>

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh

Phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là trường hợp trước khi có hành vi phạm tội, người phạm tội không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường. Để xác định tội danh này phải căn cứ vào các yếu tố sau:

Chi tiết >>

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Làm chết người khi thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhận thức và áp dụng nhiều khi chưa thống nhất và hiểu chính xác về tội danh này, cho nên ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu pháp lý và hình phạt cụ thể sau đây.

Chi tiết >>

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp hoặc ra đi hợp pháp nhưng ở lại nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống chính quyền nhân dân. tội danh này được quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tội chống phá trại giam

Tư vấn về tội chống phá trại giam

Tội chống phá trại giam là hành vi phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam nhằm chống chính quyền nhân dân. Tôi danh này được quy định cụ thể tại Điều 90 Bộ luật hình sự như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá rối an ninh

Tư vấn về tội phá rối an ninh

Tội phá rối an ninh là hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc là những hành vi đồng phạm khác phá rối an ninh.

Chi tiết >>

Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Trong Bộ luật hình sự có quy định cụ thể tại Điều 88 về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay đang xuất hiện các cách hiểu khác nhau về tội danh này. Do đó để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ làm rõ về dấu hiệu pháp lý cũng như mức hình phạt đối với tội danh này.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ phạm khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hộilà hành vi có ý cảm trở, không chấp hành không đúng các chính sách kinh tế - xã hôi của nhà nước.

Chi tiết >>

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoạt cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hủy hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tư vấn về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của cán bộ, công chức hoặc công dân nhằm chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội bạo loạn

Tư vấn về tội bạo loạn

Tội bạo loạn là gì? Đó là hành vi hoạt động vũ trang hay bạo lực có tổ chức nhằm chống lại chính quyền nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân. Và được quy định cụ thể tại Điều 82 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội gián điệp

Tư vấn về tội gián điệp

Vậy tội gián điệp được hiểu như thế nào? Các dấu hiệu pháp lý để nhận biết về tội gián điệp cũng như các hình phạt là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể các vấn đề này dưới đây.

Chi tiết >>