Bài viết về chủ đề "tội cố ý làm hư hỏng tài sản"

TỘI CỐ Ý LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>