Bài viết về chủ đề "tội bạo loạn"

TỘI BẠO LOẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội bạo loạn
Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ

Tội cản trở giao thông đường bộ là có một trong các hành vi được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự làm cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Chi tiết >>

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

Tôi vi phạm quy chế về khu vực biên giới là hành vi vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 273 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy

Tội sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi làm ra chất ma túy bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Chi tiết >>

Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự

Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự

Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 111 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 106 Bộ luật hình sự. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác này được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:

Chi tiết >>

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

Làm chết người khi thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhận thức và áp dụng nhiều khi chưa thống nhất và hiểu chính xác về tội danh này, cho nên ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu pháp lý và hình phạt cụ thể sau đây.

Chi tiết >>

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp hoặc ra đi hợp pháp nhưng ở lại nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống chính quyền nhân dân. tội danh này được quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tội chống phá trại giam

Tư vấn về tội chống phá trại giam

Tội chống phá trại giam là hành vi phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam nhằm chống chính quyền nhân dân. Tôi danh này được quy định cụ thể tại Điều 90 Bộ luật hình sự như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá rối an ninh

Tư vấn về tội phá rối an ninh

Tội phá rối an ninh là hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc là những hành vi đồng phạm khác phá rối an ninh.

Chi tiết >>

Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Trong Bộ luật hình sự có quy định cụ thể tại Điều 88 về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay đang xuất hiện các cách hiểu khác nhau về tội danh này. Do đó để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ làm rõ về dấu hiệu pháp lý cũng như mức hình phạt đối với tội danh này.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ phạm khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hộilà hành vi có ý cảm trở, không chấp hành không đúng các chính sách kinh tế - xã hôi của nhà nước.

Chi tiết >>

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoại cơ sở vật chất - kỹ thuật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tội phá hoạt cơ sở vật chất, kỹ thuật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là hành vi phá hủy hoặc làm hư hỏng những giá trị vật chất thuộc các lĩnh vực chính trị, an ninh quốc phòng, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tư vấn về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tự do thân thể của cán bộ, công chức hoặc công dân nhằm chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội hoạt động phỉ

Tư vấn về tội hoạt động phỉ

Tội hoạt động phỉ được quy định cụ thể tại Điều 83 Bộ luật hình sự. Đó là hành vi hoạt động vũ trang ở vùng núi, vùng biển, vùng hiểm yếu khác, giết người, cướp phá tài sản nhằm chống chính quyền nhân dân.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tư vấn về tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định cụ thể tại Điều 81 Bộ luật hình sự cụ thể là: người nào xâm nhập lãnh thổ, có hành động làm sai lệch đường biên giới quốc gia hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam , thì bị phạt như sau:

Chi tiết >>

Tư vấn về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tư vấn về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân là hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tội danh này được quy định cụ thể trong Điều 79 Bộ luật hình sự.

Chi tiết >>

Tư vấn về tội phản bội tổ quốc

Tư vấn về tội phản bội tổ quốc

Tội phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 78 Bộ luật hình sự, là hành vi của công dân Việt Nam cấu kết với người nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ Quốc, lực lượng quốc phòng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước Việt Nam. Do tính chất nghiêm trọng của tội danh này nên Luật Minh Gia sẽ đi vào phân tích cụ thể dưới đây:

Chi tiết >>