Bài viết về chủ đề "Tòa án quận"

TÒA ÁN QUẬN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về Tòa án quận
Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Bố mẹ tôi có một mảnh đất khai hoang từ năm 1979 và được UBND phường chứng nhận Năm 2002, có người đến nói chuyện làm bìa đỏ cho nhà tôi và ngược lại nhà tôi sẽ chuyển nhượng cho họ một phần diện tích mảnh đât đó. Bố mẹ tôi đồng ý và họ có viết giấy với tiêu đề: giấychuyển nhượng hoa màu và tôn tạo mặt bằng (Trên tờ giấy này họ ghi phần diện tích và vị trí phần diện tích mà bố mẹ tôi chuyển nhượng. Có chữ ký của mẹ tôi, bên nhận chuyển nhượng và UBND phường xác nhận nhưng UBND phường lại xác nh

Chi tiết >>