Bài viết về chủ đề "tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân "

TỜ KHAI XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ khai xác nhận tình trạng hôn nhân

 • Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn

  Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn.

  • 16/05/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung tờ khai đăng ký kết hôn bao gồm các thông tin về các bên đăng ký, thông tin lần đăng ký kết hôn, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và các nội dung khác, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết