Bài viết về chủ đề "tổ chức học thêm"

TỔ CHỨC HỌC THÊM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức học thêm
Giấp phép hoạt động của tổ chức dạy thêm, học thêm

Giấp phép hoạt động của tổ chức dạy thêm, học thêm

Nội dung yêu cầu: Xin chào Luật Minh Gia. Được biết đến công ty qua internet, tôi có một số vấn đề nhờ quý công ty tư vấn như sau: Tôi có đăng ký mở một cơ sở dạy thêm học thêm ngoài nhà trường và đã được phòng giáo dục cấp phép.

Chi tiết >>