Bài viết về chủ đề "tổ chức bồi thường"

TỔ CHỨC BỒI THƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổ chức bồi thường
Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất ?

Tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất ?

Nội dung tư vấn: Tôi đang xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất thổ cư để xây nhà ở. Tổng diện tích khu đất của tôi là 409 m2, phần đất được phép chuyển mục đích sử dụng là 234 m2, phần còn lại nằm trong lộ giới quy hoạch làm đường.

Chi tiết >>